DELA

Risk finns för ransonerad el 2013

Elförbrukningen ökar och en ohållbar situation kan uppstå redan år 2013 vilket kan leda till att elen måste ransoneras.
Den planerade kabeln till riket måste således omedelbart fås till stånd.
Det skriver lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd efter att ha granskat landskapsregeringens redogörelse för 2009-2010. Nämnden konstaterar att frågan om att trygga reservkraftsförsörjningen för landskapet är ”synnerligen brådskande”:
– Redan i dag har de åländska konsumenterna högre elkostnader än i riket och de kan förväntas stiga ännu mer. Såväl de höga elkostnaderna som en framtida ransonering drabbar konsumenterna och kan därtill hämma näringslivsutvecklingen.
Lagtinget har anhållit om ett 60 procentigt statsstöd, det vill säga 100 procent av landskapets kostnader, för kabeln som totalt beräknas kosta 125 miljoner euro. De återstående 40 procenten ska betalas av Kraftnät Åland.


Underskottet ökar
Kraftnät Åland har i många år haft planer på en elkabel österifrån för det åländska reservkraftsbehovet. I dag har man gasturbinen i Jomala Ringsböle, klar 2005 till en kostnad på 15 miljoner euro, i reserv ifall det blir avbrott på Sverigekabeln.
Men det räcker inte. Det finns ett underskott som inte Ringsböleturbinen kan täcka, ett underskott som blir större vartefter elförbrukningen ökar i landskapet.
Fungerar Sverigekabeln som den ska är det inga problem, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth. Det är vid ett avbrott som ransoneringen kan bli aktuell. För att maskinerna ska kunna startas krävs det att belastning tas bort. Det kan göras på två sätt.
– Antingen vädjar man till folk att frivilligt vara återhållsamma eller så görs det handgripligen område för område.
Vid ett större haveri kan det krävas upp till tre månader med maskiner.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman