DELA

Ris och ros för äldrevården

Bristande respekt. Dålig kunskap om äldre och deras behov. Obefintligt samarbete med anhöriga.
Bara en femtedel av de anhöriga upplever att deras gamla får bra vård på institutioner i Finland.
Nästa vecka ges en ny bok med titeln ”Äldre i dag” ut på svenska. Boken är sammanställd av föreningen Finlands seniorrörelse och har en Ålandskoppling i och med att en av redaktörerna är Leif Jansson, före detta socialchef i Mariehamn, numera pensionär och också en av dem som har översatt boken från finska.. Huvudredaktör är läkaren Sirkka-Liisa Kivelä, specialist i geriatrik och allmänmedicin och professor vid universitetet i Åbo.
Också åländska åldringar och deras anhöriga har har haft möjlighet att svara på föreningens frågor om vardagserfarenheterna av äldrevården. 109 svar kom in, också från Åland.


Mål: Äldreomsorgslag
– Målet med vårt arbete är att få till stånd en lag om äldreomsorg i Finland och på Åland där kvalitetskraven definieras och där det finns sanktionsmöjligheter då vården brister. Men kommunerna är inte så pigga på det för kostnaderna ökar, säger Leif Jansson.
Vad har då äldre och anhöriga för erfarenheter av vården? Jo, bara en femtedel av dem som svarat anser att vården är bra.
Det som definierar en god vård är respekt för de gamla, kunskap om de gamlas behov, förståelse för deras situation och viljan till samarbete med anhöriga. Närvårdarnas attityder är alltså av avgörande betydelse.
Resten, 80 procent, är kritiska eller till och med mycket kritiska.
– Många, både anhöriga och äldre, berättade att de inte vågade kritisera vården eller vårdarna för de var rädda att det skulle drabba den som fick vård, säger Leif Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre