DELA

Riksmyndigheter böjer sig efter JO-utlåtande

Justitieombudsmannens ord vägde tungt och nu är det islossning i problemen med språket i skriftväxlingen mellan riket och Åland. Arbetet med att ta fram en lösning inleddes i går när förvaltningschef Arne Selander besökte Helsingfors.
– Vi tolkar JO på samma sätt, säger landskapets förvaltningschef Arne Selander som träffat tjänstemän vid justitieministeriet angående skriftväxlingsspråket mellan landskapet och riket.
Som Nya Åland redan berättat slarvas det ofta från rikssidan med att använda svenska som språk i skriftväxlingen. Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen har i ett utlåtande kritiserat detta.

Ändrar rutiner
I går besökte Selander lagstiftningsrådet Sten Palmgren, konsultativa tjänstemannen Janina Groop-Bondestam och chefen för ministeriets demokrati- och språkenhet Johanna Suurpää i riksdagen i Helsingfors och kan rapportera goda nyheter.
– Man har insett att man borde ändra på sina rutiner.
Att landskapsregeringen protesterat under åren har inte hjälpt men JO:s ord väger tungt. Nu är man inne på linjen att allt ska översättas, i annat fall ska man komma överens om vad som ska översättas.


Läs mer i dagens Nya Åland!

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax