DELA

Riksdagsgruppen stöder Åland om vindkraft

Svenska riksdagsgruppen arbetar för att även Åland skall omfattas av vindkraftens inmatningstariff.
Det meddelar gruppen i ett utlåtande efter sommarmötet i Geta.
Då Svenska riksdagsgruppen hade möte i går diskuterades flera aktuella politiska frågor och resultatet av diskussionerna offentliggjordes i form av ett uttalande.
För Ålands del är det intressant att gruppen lovar att ge sitt stöd i vindkraftsfrågan och att utveckla samordningen av Ålandsfrågorna i statsrådet. Dessutom betonar SFP att kontakterna mellan riket och Åland under alla förhållanden bör tryggas på svenska.
Vad rikspolitiken beträffar handlar mycket om ekonomi och om språk.
SFP manar regeringen till diplomatiska tag i förhandlingarna om säkerheter i det grekiska lånepaketet. Både den ekonomiska stabiliteten i eurozonen och Finlands anseende utomlands oroar partiets riksdagsledamöter.

Tuffa förhandlingar
– Regeringen bör trygga Finlands intressen så att inte sysselsättningen, stabiliteten i samhället och budgetpolitiken äventyras, säger Mikaela Nylander som leder riksdagsgruppen.
SFP betonar att alla euroländer bör behandlas lika.
– Finland hade också upplevt det som orättvist om något annat land skulle ha fått bättre villkor, säger partiledaren, försvarsminister Stefan Wallin.
– Vi har tuffa förhandlingar på kommande om EU:s regionala stöd och lantbruksstöd. Finland får inte försämra sin position, säger Nylander.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen/FNB