DELA

Riksdagsgrupp talar för elkabel

Elkabeln mellan Åland och riket berörs i den resolution som lämnats från svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Österbotten, där Åland riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har deltagit.
I resolutionen sägs bland annat:
”Regeringens prioritering av Östersjön bör synas bättre budgeten. Oljebekämpningsberedskapen i Östersjön och särskilt i Finska viken måste prioriteras, vilket bland annat betyder att oljeskyddscentret i Borgå måste få verksamhetsanslag. Övergödningsprojekten i Skärgårdshavet och reduceringsfisket bör få medel för att kunna fortsätta. Anslag borde också reserveras för en ny, större elkabel mellan Åland och riket, som även möjliggör överföring av vindkraftsel från Åland till fastlandet.”