DELA

Riksdagen sade ja till tonnageskattelagen

Riksdagen har godkänt tonnageskattelagen som skall stärka rederiernas konkurrenskraft.
Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér välkomnar lagen men hon vill att också passagerartrafiken och små rederier skall få bättre förutsättningar.
– Så har då Finland äntligen fått en tonnageskattelag som förhoppningsvis ska visa sig vara användbar. Det var på tiden.
Så inledde Elisabeth Nauclér sitt anförande i riksdagen i går.
Nauclér är nöjd över att finansutskottet hade lyssnat på hennes förslag från remissdebatten om att förlänga tidsfristen för ansökan om att godkännas som tonnageskatteskyldig från tre till fyra år.
– Det är helt rimligt med tanke på hur lång tid rederierna måste binda sig vid den nya skatteregimen.

EU tillåter
Den nya lagen är enligt Nauclér inte den enda åtgärd som behövs.
– När denna så efterlängtade tonnageskatteregim kommit borde man väl bara berömma, men vi ska inte glömma alla de rederier som inte omfattas av regimen. Det handlar om passagerarfärjor såväl som små rederier som väl skulle behöva få konkurrenskraftiga förutsättningar, sade hon och påminde om att EU tillåter längre gående åtgärder än den nya tonnageskattelagen.
– Det visar systemen i andra länder på, betonade Elisabeth Nauclér..

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN