DELA

Riksdagen Ålandsflaggar vid semiarium

– Finlands riksdag välkomnar deltagarna i seminariet the Prospects of the Åland example inkommande tisdag den tionde april extra festligt, man har beslutat att hissa också Ålands flagga dagen till ära, berättar Britt Inger Wahe från Ålandskontoret i Helsingfors.
Enligt Wahe är riksdagen är mycket restriktiv i sin flaggningspolicy. Riksdagen tar under året emot väldigt många officiella besök och har inte möjlighet att flagga för alla, därför denna restriktiva hållning.
Man flaggar enbart på nationella flaggdagar, vid riksdagens högtidliga öppnande och vid vissa andra riksdagsceremonier. Enda gången tidigare som Ålands flagga har varit hissad vid riksdagen har varit i samband med nordiska möten på riksdagen.
Seminariet om Ålandsexemplet i riksdagen arrangeras av Ålands fredsinstitut och Utrikespolitiska institutet med stöd av riksdagens grundlagsutskott. Huvudtalare är utrikesminister Erkki Tuomioja. Åländska talare är talman Britt Lundberg, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark. Lantrådet Camilla Gunell kommer också att vara på plats. (ab)