DELA

Rikligt med alger på vissa ställen

Det finns fortfarande inte några större mängder av blågrönalger i havet runt Åland, i insjöarna ökar dock förekomsterna.
Enligt Östersjöportalens prognos kommer inte förekomsten av de giftiga algerna att öka i havet under de närmaste tre dagarna.I sjöarna ökar algerna däremot.

Finns i Toböle
I Toböle träsk i Saltvik finns, enligt observationer som rapporterats till Finlands miljöcentral, rikligt med blågröna alger och i Prästträsket i Finström lite.
– Blågrönalgläget i sjöar är sämre än genomsnittet för den här tidpunkten, skriver miljöcentralen i sin senaste algrapport.
Rikligare förekomst än normalt beror på att ytvattnets temperatur i insjöar är i snitt 3 grader högre än långtidsmedelvärdet. Vattnet i sjöarna är mellan 19 och 24 grader varmt.
TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN