DELA

Riket med på att pröva klumpsumman

Avräkningsgrunden för klumpsumman blir en fråga för Ålandsdelegationen.
Landskapet får nu finansministeriet med sig.
Från landskapsregeringens sida har man under en längre tid önskat få en reglering av avräkningsgrunden för klumpsumman prövad i Ålandsdelegationen.
Målet är att avräkningsbeloppet bättre skall återspegla den befolknings- och kostnadsutveckling som har skett sedan avräkningsbeloppet på 0,45 procent senast fastställdes. Från landskapets sida anser man i dag att 0,46-0,47 skulle vara mer realistiskt, det motsvarar en ökning på cirka sju miljoner euro.
Klumpsumman motsvarar alltså 0,45 procent av inkomsterna i statens bokslut, bortsett från lån.
Finansministeriet har hittills förhållit sig avvaktande till landskapets önskemål men i går kom beskedet att finansminister Jutta Urpilainen (S) går med på att föra frågan vidare till Ålandsdelegationen. Det beskedet har föregåtts av ett envist och målmedvetet jobb från åländskt håll.


Rullar vidare
– Vi har varit ihärdiga och vi har inte gått med på att avräkningsbeloppet skall bli en fråga för den kommitté som under president Tarja Halonens ledning arbetar med självstyrelsens revision, säger lantrådet Camilla Gunell (S).
Gunell är glad över beskedet från Urpilainen.
– Den här frågan är viktig för Åland. Urpilainens beslut betyder inte att vi verkligen får en justering men den betyder att tåget nu rullar vidare till nästa station.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen