DELA

Riket kan stöda åländsk vindkraft

Kan riket ge stöd till företag på Åland utan att det strider mot självstyrelselagen? Ja, säger Ålandsdelegationen, men man bör involvera landskapet om stödet även innebär en politisk styrning av något slag.
Frågan är ställd i allmänna ordalag, men kan tillämpas på det stödsystem för vindkraftssatsningar som riket planerar att införa.
Ålandsdelegationen (ÅD) har på justitieministeriets begäran tagit ställning till om och hur riket kan stöda företag som bedriver verksamhet på Åland. Företaget kan vara åländskt eller med annan hemort.
ÅD har som sakkunnigorgan ombetts att ge sitt utlåtande huruvida ett sådant stöd strider mot självstyrelselagen. ÅD konstaterar att näringslagtiftningen huvudsakligen är landskapets behörighet. Det innebär att stöd till näringslivet regleras enligt landskapets lagstiftning.
Men det finns ingenting i lagen som förbjuder att riket stöder näringsverksamhet på Åland, även inom områden som hör till landskapets behörighet.


Kan innehålla villkor
– Men ÅD konstaterar att vissa stöd kan innefatta vissa villkor, säger landshövding Peter Lindbäck, som fungerar som ordförande i delegationen.
Det man inom ÅD påpekar är att om stödet förutsätter något slags styrning av verksamheten ska man antingen ingå en överenskommelseförordning med landskapsregeringen eller få ett godkännande av lagtinget.
Som exempel nämner Lindbäck stödet till vindkraftssatsningar. Det kan leda politisk styrning.
– Då handlar det om att förflytta elproduktionen från fossila bränslen till vindkraft.
Där kan det handla primärt om att styra utvecklingen åt ett håll och det sekundära är att stöda verksamheten. Och då behöver landskapet involveras.


Ingen ändring behövs
Justitieministeriet undrar också om självstyrelselagen behöver ändras för att möjliggöra stöd för riket till företag på Åland, men ÅD konstaterar att det inte behövs.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax