DELA

Revisorskritik på ÅHS-möte

I dag fredag tar ÅHS-styrelsen upp de åtgärder som landskapsrevisorerna efterlyst i sin revisionsberättelse för 2011. Berättelsen baserar sig på den revision som upphandlats av Pricewaterhousecooper (PwC) och som blev klar i våras.
Landskapsrevisorerna konstaterar att den interna kontrollen och internrevisionen bör förbättras, något som ytterst är styrelsens ansvar.
Beträffande löneprocessen uppdagade PwC allvarliga brister av vilka några åtgärdades omedelbart. Lönebeslut fattas normalt av en person, även om det nu råder lönestopp och alla löneförändringar ska godkännas av hälso- och sjukvårdsdirektören. Landskapsrevisorerna efterlyser ett regelverk som involverar personalchefen i löneprocessen.
Förslaget till styrelsen är att ge ledningsgruppen i uppdrag att åtgärda bristerna och att åtgärderna rapporteras till styrelsen inom ett år. (ao)