DELA

Revisorerna har synat ÅHS

Landskapsrevisorerna har framför allt specialsynat Ålands hälso- och sjukvård och finansförvaltningens budgetuppföljning i den revisionsrapport som läggs fram i dag.

Nya Åland har talat med Tuula Mattsson, ordförande, som tillsammans med Sven-Anders Danielsson, Runa-Lisa Jansson och Eva Törnroos har granskat landskapsförvaltningen under 2011.
Rapporten blir offentlig idag, men hon redogör i korthet för vilka olika områden inom förvaltningen som ägnats särskild uppmärksamhet och nit.
De stora granskningarna handlar om ÅHS och finansavdelningens uppföljning av landskapets bokslut. Det här är områden som internrevisorn Magnus Lundberg tog fasta på när revisorernas granskning presenterades vid samma tid i fjol. Det är också han som gått igenom finansavdelningens hantering.
Grunden för granskningen av ÅHS är den utredning som upphandlats externt och som nu är klar.
– Jag vill inte säga något konkret om innehållet i utredningen förrän den blir offentlig, säger Tuula Mattsson.


Folkhögskolan synad
Annat som har synats av landskapsrevisorerna är it-funktionen inom landskapsförvaltningen, stödet till kollektivtrafiken och avtalen för färskvarutransporterna i skärgården.
– Vi har också tittat på Ålands folkhögskola, bland annat, berättar Mattsson.

Läs mer i måndagens Nya Åland och titta på Åland24 ikväll.

Annika Orre