DELA

Revisorer: Stadens skuldbörda en riskfaktor

Mariehamns stad har lånat friskt under många år. På 10 år har skuldbördan per person ökat från 500 euro till närmare 3.000.
– Det är alarmerande, säger revisorn Christina Johansson-Gammals.
Skuldbördan är en riskfaktor i Mariehamns stads ekonomi. Det anser de revisorer som granskat stadens bokslut för 2009. Lånestocken uppgår till 31,4 miljoner euro, vilket motsvarar 2.819 euro per person. Det är en stor börda om man jämför med övriga Ålands medeltal som var 1.654 euro per person år 2008.
Räntekostnaderna förra året uppgick till 800.000 euro.
– Vi upprepar det vi sagt under flera år. Det är ett alarmerande resultat, det handlar om enorma summor bara i låneräntor, säger ordförande för revisionsgruppen Christina Johansson-Gammals.
Övriga i revisionsgruppen är Inga-Britt Wirta, Magnus Lundberg och Lennart Isaksson.

Kortfristiga lån
Det ekonomiska läget har gjort att det under en längre tid har varit förmånligt att låna pengar och staden lånade 7 miljoner euro förra året, bland annat för äldreboenden, daghem och skolor.
– Det gjordes små kortfristiga lån, man kunde ha löst det på något annat sätt, säger Johansson-Gammals.
Läs mer i papperstidningen.

Tanja Lönnqvist