DELA

Revisionen största frågan för Nauclér

– Självstyrelselagsrevisionen och självstyrelselagsrevisionen.
Det svarar riksdagsledamot Elisabeth Nauclér då hon får frågan vad som under det gångna året har varit den viktigaste åländska frågan på riksplanet och vilken fråga som hon anser att blir det nästa år.
– Svaret i bägge fall är förstås revisionen. I år har den nya, gemensamma kommittén äntligen kommit i gång och under nästa år fortsätter det viktiga arbetet. Min förhoppning inför 2014 är att utvecklingen av självstyrelsen väcker ett stort engagemang i riksdagsgrupperna och att det engagemanget också syns då man sätter sig vid det gemensamma förhandlingsbordet, säger hon.
– Den viktigaste frågan för riksdagen 2014 är naturligtvis strukturreformen i Finland. Där tycker jag att det är olyckligt att det samtidigt också pågår en reform här hemma. Min förhoppning är att man kan tänka självständigt på Åland utan att snegla österut eftersom de två reformerna handlar om totalt olika saker och inte kan jämföras med varandra. (tt-s)