DELA

Retpack förlorade sega patenttvisten

Åländska företaget Retpack Solutions har förlorat den utdragna patenttvisten mot det finländska återvinningsbolaget Suomen palautuspakkaus, Palpa, i Helsingfors tingsrätt.
Retpack ålades att betala Palpas rättegångskostnader på omkring 500.000 euro. Detta berättade Ålands radio i fredags.
Tingsrätten ogiltigförklarar Retpack Solutions patent för bolagets prisbelönta och tidigare patenterade uppfinning Jara Optimax, ett datasystem som gör det möjligt att effektivt följa med och styra hanteringen av returförpackningar mellan tillverkaren och dagligvaruhandeln.
Tingsrätten motiverar domen med att Retpack Solutions uppfinning inte var ny.
Nya Åland har sökt Krister Martell före en kommentar men har inte lyckats få kontakt. Företaget har en vecka på sig att anmäla missnöje med domen om man vill föra ärendet vidare till Helsingfors hovrätt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre