DELA

Resultatlös röstning om pengarna till kommunerna

BUDGETEN. 17 av 30 ledamöter röstade för att 166.000 euro ur budgeten ska användas för att kompensera de kommuner som fått för lite samfundsskatteintäkter. Men fyra av politikerna ändrade sig efter ett nytt betänkande från finansutskottet.
Nu fortsätter LR söka en politisk lösning på frågan, något som hittills inte lyckats.
Lagtingets förslag till budget klubbades i går. Ett av oppositionens ändringsförslag gick först igenom. Det handlar om en kompensation på totalt 166.000 euro till tre kommuner – Brändö, Saltvik och Jomala – som förlorat intäkter på grund av en felaktig fördelning av samfundsskatter.
Finansutskottet skriver i sitt betänkande att kommunerna ska få sina rättmätiga andelar av samfundsskatten genom en politisk uppgörelse. Trots långa diskussioner mellan kommuner och landskap har en lösning ännu inte nåtts, påpekar Fredrik Karlström (Ob) i sin reservation till utskottets betänkande.
Han menar att lagtingets medverkan behövs för att få ärendet ur världen en gång för alla. 166.000 euro ska tas från det anslag som reserveras som finansieringsunderstöd till kommunerna, anser han.
Frågan gick till omröstning. Det slutade med att 17 ledamöter från Socialdemokraterna, Frisinnad samverkan, Obunden samling, Ålands framtid och Centern gick in för den linje som Karlström företräder. 13 ledamöter från Liberalerna och Centern röstade för finansutskottets skrivning om en politisk lösning.

Ändrade sig
En timme senare kom finansutskottet tillbaka med ett nytt betänkande, undertecknat av utskottets liberala och centerpartistiska ledamöter. Frågan ska lösas på politisk väg, föreslog de återigen och satte en tidsgräns till den sista februari 2010.
Nu ändrade sig Henry Lindström (C), Anders Englund (C), Roger Slotte (C), Runar Karlsson (C) och Harry Jansson (C) – som först röstade med oppositionen. Jan Salmén (C), som även han röstat med oppositionen i den första omgången inte var på plats. Harry Jansson påpekade att finansutskottet med sin deadline gjort ärendet till en förtroendefråga för regeringen.
Nu tar lagtinget jullov till den 4 januari.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax