DELA

Rester av (is)tidens tand

Spektakulära tjocka sandlager har kommit fram under jorden i gropen där man bygger till Ålands sjöfartsmuseum.
De är förmodligen ett resultat av istiden.
Geolog Magnus Eriksson har inte sett gropen själv men av beskrivningen drar han slutsatsen att det är ett sandlager som avsatts under istiden.
– Det är i sig inget speciellt med sand under mo. Det är en normal lagerföljd. På Åland finns många olika formationer efter istiden.
Eriksson säger också att det finns många sandåsar på Åland efter istiden och att det kan handla om en sådan. (ns)