DELA

Restaurang och tandläkare yrkar på halv miljon i skadestånd

Två företag har hittills lämnat in stämningsansökan mot bokföringsfirman och dess två bolagsmän i förskingringshärvan. Totalt yrkar en restaurangföretagare och en tandläkare på 555.994 euro i skadestånd för förskingrade medel samt för bokföringsarvoden. Stämningarna riktar sig solidariskt till de båda bokförare som drivit byrån tillsammans som ett öppet bolag, trots att bara den ena är misstänkt för att ha förskingrat pengar från flera åländska företag och organisationer.
 
De två fallen handhas av advokat Johnny Bäck som hänvisar till en rättspraxis från ett liknande förskingringsfall som avgjorts i högsta domstolen och där båda bolagsmännen i det öppna bolaget blev solidariskt ersättningsskyldiga.
Restaurangföretaget yrkar på 233.648 euro i skadestånd för förskingrade medel samt 57.272 euro för bokföring och löneräkning under perioden 1.1.2009-1.10.2012.
Tandläkaren yrkar på 249.894 euro för förskingrade medel samt 15.180 euro för bokföringsarvoden under samma period.
I stämningsansökan står också att svarandena önskar skyndsam handläggning av målet.