DELA

Reservplan för Åland Ring

Åland rings aktieemission blev inte fulltecknad trots förlängd teckningstid.
Nu sätter man reservplanen i verket.
Målet för Åland Ring – Åland Motor Events ab var att få in minst 750.000 euro för att finansiera köpet av ett markområde i Eckerö Skag för att där bygga en motorbana. Detta lyckades inte, men hur långt man nådde sägs inte i pressmeddelandet som vd Danne Sundman skickade ut på måndagen.
Reservplanen går ut på att en grupp lokala investerare har tillfrågats.
– Dessa investerare skulle finansiera inköpet av markområdet och driva projektet vidare med hjälp av de medel som influtit genom emissionen, skriver Sundman.
Går detta igenom tar investerarna över ägarskapet av bolaget från Ålands motorklubb. Förhandlingar förs mellan bolaget, investerarna och markägaren. (ms)