DELA

Reservation om jordförvärv

Centerministrarna i landskapsregeringen reserverar sig mot ändringen i jordförvärvsförordningen, som klubbades efter omröstning.
Landskapsregeringens beslut gör det möjligt för inflyttade utan hembygdsrätt att förvärva en strandtomt på bostadsplanerat område – en förordningsändring som kunde kallas ”Lex Carita” efter makarna Carita och Robin Weiss försök att få jordförvärvstillstånd för en strandtomt på planerat område på Granö i Lemland trots att ingen av makarna ännu har hembygdsrätt.
Så här skriver Britt Lundberg, Torbjörn Eliasson och Veronica Thörnroos i följebrevet till reservationen:
”I och med EU inträdet fick vi behålla de för Åland speciella näringsrätten, hembygdsrätten och jordförvärvsreglerna. I samband med beslutet slogs fast att regerverken inte får strängeras. Det kallas för ”stand still principen”.
Fattas ett beslut som luckrar upp eller vidgar dagens regler så kan man inte återgå till tidigare tolkningar.
C-ministrarna i regeringen har idag inlämnat reservationen till beslutet den 7.4. 2011 vilken bifogas.
I den framgår vår syn på att LR tar sig för stora befogenheter i en för självstyrelsen grundläggande fråga och att ändringar i jordförvärvsreglerna skall göras av en 2/3 majoritet i lagtinget, inte av en majoritet i landskapsregeringen.”
Läs mer i tisdagens Nya Åland!