DELA

Resekostnadsavdraget nästa som ändras

Nästa åländska avdrag som sätts under specialgranskning blir resekostnader med egen bil.
– Det bör bli ett schablonavdrag där hänsyn tas till miljöaspekter, säger lantrådet Camilla Gunell.
Varje år drar ålänningarna av mellan 7 och 7,5 miljoner euro för bilresor till och från jobbet i beskattningen. Summan är cirka en miljon lägre än de sjukdomskostnader som dras av – och följande steg, när sjukavdraget är borta, blir att syna reseavdragen som på Åland är generösare än på fastlandet.
Camilla Gunell påminner om att det fanns en rad också om reseavdragen i den omställningsbudget som nyligen lades fram för lagtinget. Avsikten är att alla åländska avdragsmöjligheter ska granskas noga nu när både landskap och kommuner måste spara.
– Landskapet betalar mycket pengar till skattebyrån för att administrera de åländska avdragen, konstaterar hon.


25 cent per kilometer
Resekostnadsavdraget försvinner knappast helt, men ändringar är alltså att vänta.
– I dag godkänner vi i princip det som folk begär. Vi har inte resurser att bena i busstidtabellerna. Dessutom står det uttryckligen i kommunallagen att ersättning ska betalas enligt det fortskaffningsmedel som använts, inte som på fastlandet att avdrag får göras enligt det billigaste färdmedlet.
Det är bara om det är uppenbart att till exempel de som bor på samma adress kan samåka som avdragsrätten begränsas. Om båda vill dra av resekostnaderna måste en utredning om orsakerna lämnas in.
I dag är ersättningen 25 cent per kilometer med bil. Självrisken är 600 euro.
Läe mer i papperstidningen!

Annika Orre