DELA

Reseförbud i nytt mänskohandelsmål

I går tog tingsrätten ställning till det reseförbud som utfärdats mot en misstänkt man i en ny människohandelsutredning.
Förhandlingarna fördes bakom stängda dörrar.
Ärendet rubricerades reseförbud, och enligt vad Nya Åland erfar är det knutet till en utredning om misstänkt människohandel i ett annat fall än det som avhandlats de senaste veckorna.
Förhandlingarna gällde ett yrkande om att reseförbudet skulle hävas och yrkande på säkringsåtgärder. Kommissarie Henrik Hagelberg ville att förhandlingarna skulle ske bakom stängda dörrar utan allmänhetens insyn eftersom utredningen pågår och vittnen ska höras.
Bert Häggblom, som biträder den misstänkta mannen, yrkade på samma sak med hänvisning till att ärendet handlar om mannens privatliv. Också målsägaren, biträdd av advokat Lena Nordman, ville ha en icke-offentlig behandling.
Lena Nordman upplystes dock av domaren Pehr Karlström om att hon inte hade rätt att närvara inne i salen.
Beslutet blev att reseförbudet består. Beslutet om säkringsåtgärd, alltså om egendom ska hindras från att skingras, ges på onsdag.

Annika Orre