DELA

Rektorstjänst vid Folkis tillsätts inte

Först blev det långsamma rektorsvalet ett fall för JO. Nu står det klart att Folkhögskolan får klara sig utan ordinarie rektor åtminstone fram till våren. Det är konsekvensen efter att samtliga sökanden till den lediganslagna tjänsten konstaterats icke behöriga.
Nyan kunde i måndags berätta att en av de sökande till tjänsten som rektor för Ålands folkhögskola har tröttnat på den långsamma proceduren och anmält landskapsregeringen till riksdagens justitieombudsman.
Jan-Ole Lönnblad, tf avdelningschef på utbildningsbyrån när ärendet bereddes i våras, tog på sig en del av skulden.
– Det blev lite olyckligt genom att tjänsten annonserades ut på sommaren, mitt i semestertiden. Vi har varit underbemannade på avdelningen sen i våras, och budgetberedningen har varit ännu krångligare än vanligt nu när det är dåliga tider. Så jag håller med, ärendet har dragit ut på tiden onödigt långt, förklarade han i måndagens artikel.

Samtliga obehöriga
Av de tio sökandena drog två tillbaka sina ansökningar. När beslutet skulle fattas i fredags bedömdes resterande åtta som icke behöriga. Högskoleexamen och lärarbehörighet i ett av skolans undervisningsområden krävs.
– Vi har valt att betrakta ingen av dem som behörig, berättar föredragande tjänsteman, utbildningsavdelningens chef Rainer Juslin.
Men visste ni inte redan tidigare att de sökande var obehöriga?
– När folk har utländska och äldre betyg gör man alltid en validering, det tar tid.

Annonseras ut igen
Tjänsten kommer att utannonseras på nytt. När är dock ännu inte bestämt.
– Rekryteringsunderlaget ser säkert bättre ut efter årskiftet.
Det är viktigt att man den här gången kommer igång med rekryteringsprocessen i god tid innan höstterminen inleds. Det var olyckligt att rekryteringen kom igång så sent den här gången, säger Rainer Juslin.
Han tror inte att Folkhögskolan kommer att påverkas negativt.
– Läsåret har kommit igång och det finns lösningar som bär bra.
Innebär det här att det kan dröja till nästa höst innan Folkhögskolan har en ny rektor?
– I princip kan det bli så.

Ska tillfrågas
Rainer Juslin hoppas dock att man ska hitta en person som kan börja sätta sig in i arbetet redan under vårvintern. Han säger att Maria Säll-Öfverström kommer att tillfrågas om hon vill fortsätta som tf på posten.
Jan-Erik Karlström, Mariehamn, Jonas Gripenberg, Godby, Karsten Steiner, Ödkarby, Virginija Steiner, Ödkarby, Marlene Granvik, Nynäshamn, Gunta Torstensson, Stockholm, Tomas Lindmark, Stockholm, Cristina Núñez-Guimerá, Mariehamn, Anna Nilsson, Tullinge och Sune Alén, Mariehamn sökte tjänsten men två av dem tog alltså tillbaka sina ansökningar.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax