DELA

Rekordstort intresse ör teknisk utbildning

Yrkesskolan har inför höstterminen rekordmånga sökande till de tekniska linjerna.
– Det är ett påtagligt stort intresse, säger rektor Lars Selander.
Fordonslinjen samt verkstads- och produktionstekniklinjen hade 30 förstahandssökande vardera.
– Vi har ett uppsving jämfört med tidigare år.
Lars Selander ser flera förklaringar.
– Jag hoppas och tror på att det beror på att vi gör ett bra jobb men möjligheterna att få arbete efter utbildningen kan också spela in.

Öppnar dörren
Studiehandledaren Cecilia Hagman lyfter ytterligare en aspekt. Yrkesskolan öppnar för många möjligheter, säger hon. Sedan några år ger utbildningarna grundläggande behörighet till högskolor och universitet.
– De som är både praktiker och teoretiker kanske söker sig hit. Man får ett yrke och man får möjlighet att studera vidare.
Antalet platser har utökats på flera linjer. Samhälleliga och sociala linjen har till exempel 20 platser i höst mot 16 tidigare år.
På de tekniska linjerna är det svårare att utöka av praktiska skäl.
– Det är för trångt helt enkelt. Lokalerna är utbyggda för 12 och vi tar redan in 14, säger Selander.

Vill bygga
Först nästa höst är det antagning för en ny kull ettor vid bygglinjen. Redan nu märks ett stort intresse, säger utbildningsminister Britt Lundberg (C).
– Det verkar bli en verklig anstormning.
– Det är roligt de praktiska yrkena värdesätts av våra ungdomar. Det är i många fall en skriande brist på hantverkare i vårt samhälle.

Ny linje
I juni saknade 80 ungdomar i åldern 15-16 år studieplats till hösten. Många av de sökande hade för dåliga poäng för att få en studieplats. Samtidigt var antalet sökande till Naturbruksskolan lägre än vanligt.
Landskapsregeringen tog därför beslut om att starta en ettårig maskinförarutbildning med 16 platser vid Naturbruksskolan. Försöket föll väl ut och platserna är fyllda. I utbildningen ingår teoretiska ämnen samt undervisning i jakt och fiske. Efter året kan den studerande addera två poäng till sina betyg.
– Vid nästa antagning har man ett bättre utgångsläge.

15 utan plats
Maskinförarlinjen plus de utökade grupperna gav totalt nya 40 studieplatser men fortfarande är det ett 15-tal unga som inte kommit in på någon skola. Det finns platser kvar vid Folkhögskolans idrotts- och medialinjer, tipsar Lundberg.
– Jag vill uppmana alla som inte har en studieplats att hålla kontakt med skolorna.
Samtidigt som grupperna blir större skärs lärarkåren ner. Gymnasialstadiet rationaliserar.
– Det rör sig om elva tjänster 2009 och tre nästa år. Högskolan har fyra färre tjänster i år och tre färre nästa år.
Under hösten och nästa år kommer utbildningsavdelningen att utvärdera ansökningarna för att se var trycket är störst.
– Tanken är att vi ska erbjuda en utbildning som är i samklang med efterfrågan från näringslivet.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax