DELA

Rekordresultat i Brändö

När Brändö sammanfattar 2009 i ekonomiska termer hamnar överkskottet på 552.000 euro.
– Skatteinkomsterna blev betydligt större än vad vi räknat med, säger Brändös kommundirektör John Wrede.
Det enligt budget förväntade överskottet låg på 43.000 euro. Att överskottet i slutändan uppgick till hela 552.000 euro beror i första hand på betydligt större skatteinkomster. Skatteinkomsternas del av den icke budgeterade ökningen var 293.000 euro.
En bidragande orsak till överskottet är även att kommunen varit sparsam i sin verksamhet vad gäller utgifter. Underskridningen efter den andra tilläggsbudgeten är här 131.000 euro.

Tar det med ro
John Wrede menar att pengarna kommer att behövas under de kommande åren.
– Det är bättre så här än åt andra hållet. Vi lär ju behöva pengarna nästa år. Det hotas också från landskapsregeringen att vi ska få mindre landskapsandelar.
– Förstås är det bra ur ett ettårsperspektiv men ser man lite längre så behövs det för att hålla allt rullande, säger John Wrede.

1,5 miljoner
Kommunen har nu 1,5 miljoner euro på kontot och enligt balansboken för 2009 borde det goda kassaläget nyttjas för kloka och långsiktiga investeringar, såsom att renovera kommunens fastighetsbestånd.
– Bostäder och arbetsplatser är de viktigaste sakerna. Vi har också en stor investering kvar, ett reningsverk vi håller på med som kommer att landa på 500.000 euro, säger John Wrede.

John Granlund