DELA

Rekordresultat för Andelsbanken

Hittills har inte Andelsbanken för Åland drabbats av finanskrisen. Depositionsstocken ökade rekordartat och banken visar upp ett resultat som är det bästa genom alla tider.
Andelsbanken på Åland gör rekordresultat rapporterar vd Håkan Clemes i ett pressmeddelande.
”Andelsbanken för Ålands affärsverksamhet fortsatte under januari till september med goda förtecken. Banken har tillsvidare inte påverkats av den internationella finanskrisen. Banken har inte några riskplaceringar utomlands och har ingen interbankupplåning utan kan helt förlita sig på den lokala marknaden,” kan man läsa i pressmeddelandet.
Med drygt 410 nya kunder hittills i år upplever man på banken att kundernas förtroende för banken är högt.
Osäkerheten på marknaden verkar ha gynnat Andelsbanken på Åland eftersom depositionsstocken ökade med 27,2 %. Ökningen är den bästa i bankens historia. Bostadslånen ökar fortsättningsvis kraftigt och krediterna till privatpersoner har ökat med 19,3 procent.
”Den goda lönsamheten har under senare år kraftigt förbättrat bankens kapitaltäckning, vilket är positivt i finanskrisens turbulenta tider”, skriver man.

Bästa resultatet någonsin
Resultatet är bankens bästa genom alla tider. Under perioden januari-september visar Andelsbanken för Åland en ökad vinst på 15,4 procent. I euron betyder det att årets period visade en vinst på 2,2 miljoner jämfört med i fjol då den var 2,1 miljoner.
Banken förväntas göra ett resultat för hela året som är minst i paritet med fjolårets rekordresultat.
”Orsaken till den starka resultatutvecklingen står att finna i den kraftiga tillväxten med låg kostnadsökning utan ökad risktagning.” skriver man i pressmeddelandet. Men man tror på en mindre ökning av kreditförlusterna mot slutet av året på grund av den kommande konjunkturnedgången.
Banken upplever också att bonussystemet är ett framgångsrikt koncept och har bidragit till den kraftiga ökningen av marknadsandelar på Åland.
”Vår moderna och framförallt omfattande produktportfölj med bonus, räntetak, återbetalningsskydd och fullständigt försäkringsutbud har positionerat banken på en helt ny nivå.” sammanfattar man framgången hos kunderna.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax