DELA

Rekordresultat för ÅAB

Tack vare köpet av Kaupthing bank i Sverige i fjol förbättrade Ålandsbanken sitt rörelseresultat kraftigt under första halvåret i år jämfört med samma tid i fjol.
– Ett rekordresultat, sammanfattar vd Peter Wiklöf.
Rörelseresultatet för perioden januari-juni i år landar på 27,6 miljoner euro, en förbättring med 134 procent – mera än ÅAB-koncernens rörelseresultat på hela året i fjol.
Men siffrorna kan inte jämföras rakt av, påpekar koncern-vd Peter Wiklöf.
– Vägen till årets resultat ser helt annorlunda ut än tidigare. Konsekvensen av Kaupthing-förvärvet är 22,5 miljoner euro i intäkter samtidigt som det operativa resultatet i Ålandsbanken Sverige belastar koncernens resultat med 2,7 miljoner euro.


Ny och större bank
Det som nu händer är att en ny och större Ålandsbanken håller på att byggas upp. I dag sker cirka 65 procent av verksamheten i riket, 10 procent i Sverige och 25 procent på Åland. Målet är förstås att öka verksamheten i Sverige i och med Kaupthing-köpet.
– Det är min tro att vi kom in i Sverige vid absolut rätt tidpunkt. Vi fick alltså en grundplåt på 22,5 miljoner euro för att komma i gång. Vi vet inte hur lång tid det tar innan vi kan börja göra pengar på verksamheten, men om vi lyckas nå break even inom tre år så är det bra.
Men tiderna är erkänt tuffa, och därför har Ålandsbanken för säkerhets skull reserverat 1,5 miljoner euro för kommande kreditförluster under hösten. Reserven riktas mot fastighetsbranschen i riket.


Bra lokalvolym
Peter Wiklöf betecknar volymutvecklingen lokalt på Åland som ”jättebra”.
– Vi växer både på in- och utlåningssidan samtidigt som vi får in allt mera kapital på vår fondförvaltning. Sammantaget tror vi att koncernen kommer att tjäna mera pengar än i fjol när vinsten var 26 miljoner euro, även om vi operativt kommer att tjäna något mindre än 2008. Men fullt jämförbart är resultatet först från och med det andra kvartalet i år.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

.