DELA

Rekordmånga söker lärarjobb

109 ansökningar på nio tjänster och 89 ansökningar på 8 tjänster. Lärarjobben är eftersökta på Åland. Skolorna på södra Åland och i staden lär inte bli utan lärare nästa läsår.
– Många vill arbeta hos oss, säger skoldirektör P-O Friberg vid Södra Ålands högstadiedistrikt.
I fredags gick ansökningstiden ut för nio tjänster inom södra Ålands skoldistrikt. Då hade man fått in 109 ansökningar.
– Vi har aldrig haft så många ansökningar på så få tjänster.
Friberg har ännu bara hunnit göra en snabb genomgång av ansökningarna men ser redan att man har behöriga sökanden till alla tjänster.
Distriktet står också inför en pensionsboom.
– Inom tio år sker ett stort generationsbyte. Hälften byts ut.
Därför har man satsat på marknadsföring för nyrekrytering både på Åland och på båda sidor om landskapet.

Samarbete
Mariehamns stad märker redan för andra året att många vill ha främst en klasslärartjänst. Man har 48 sökande på två klasslärartjänster och 41 på resten av de sammanlagt åtta lediganslagna tjänsterna.
– Vi är mitt inne i pensionsboomen så det blir vakanser varje år, säger stadens skoldirektör Mari-Anne Kullman.
Mariehamns stad, Norra Ålands och Södra Ålands skoldistrikt har samarbetat många år i samband med de lediganslagna tjänsterna.
– Vi lediganslår samtidigt och i samma tidningar. Det är ett bra sätt att visa att Åland inte är så stort.
Man har också den fördelen att man kan kommunicera sinsemellan att man inte anställer samma personer.

Väntar
Varken Kumlinge eller Brändö har lediganslagit några tjänster än.
– Vi brukar vänta tills de stora kört sitt race, säger bildningschef Kaj Törnroos vid Kumlinge skola.
I Kumlinge har man alla ordinarie tjänster besatta och det lediganslås inte annat än jobb för timlärare.
I Brändö ska frågan om skoldirektörstjänsten lösas för att man ska veta om det finns en tjänst att annonsera ut. För tillfället har lektorn i matematik Ingeborg Henriksson tjänstledig för att sköta skoldirektörsuppgiften.
– Om det blir en fortsättning på det behöver vi en ny lektor, säger hon.
Annars är det i mars man lediganslår speciallärartjänsten och timlärartjänsterna.
Nyan har också försökt nå Norra Ålands högstadiedistrikt och södra skärgårdens skoldirektör.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax