DELA

Rekordmånga har flyttat hit

Åland fick i fjol det största flyttningsöverskottet på nästan 40 år.
Nästan 470 personer kom från Sverige vilket är rekord.
– Inflyttningen från utomnordiska länder mattades av något under 2011, men ökad inflyttning från Sverige och i någon mån från Finland gav Åland det största flyttningsöverskottet sedan 1973, konstaterar Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, som publicerar de slutliga befolkningsrörelsesiffrorna för 2011.
Befolkningen ökade med nästan 350 personer eller cirka 80 fler än året innan.
Det föddes 285 barn, 149 flickor och 136 pojkar. 277 personer dog, 145 kvinnor och 132 män.
– Av kvinnorna som dog var 35 procent 90 år eller äldre mot endast 9 procent av männen. Drygt 15 procent av de avlidna kvinnorna och 25 procent av männen var under 70 år, skriver Kenth Häggblom på Åsub.

Från Sverige
– Den totala inflyttningen ökade med 80 och var drygt 950 personer år 2011. Av de inflyttade kom nästan 470 från Sverige, en betydande ökning och något mera än det gamla rekordet från 2009.
Också antalet inflyttade från Finland ökade. 320 personer flyttade från riket till Åland och 20 kom från de övriga nordiska länderna.
– Inflyttningen från icke-nordiska länder minskade men blev ändå nästan 150 personer. Av dessa kom 80 från EU-länder och ett tiotal från europeiska länder utanför EU, medan närmare 50 personer flyttade in från andra världsdelar. För 15 personer är utflyttningslandet okänt.
Flest inflyttade efter Sverige, 25 personer, kom från Lettland.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen