DELA

Rekordmånga ålänningar

Åland hade vid årsskiftet 28.502 invånare.
Och det är Jomala som växer mest, visar en färsk rapport från Åsub, Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Jomala hade i fjol den största befolkningstillväxten i både absoluta tal och relativt sett. Kommunen hade vid årsskiftet 4.355 invånare, en ökning med 106 personer (2,5 procent).
Men på landskapsnivå har befolkningsökningen har tappat fart. I fjol steg folkmängden med 147 personer, jämfört med 350 personer år 2011. Det är den minsta befolkningsökningen sen 2003.
Den genomsnittliga befolkningsökningen under 2000-talet har varit 215 personer.
För första gången på sex år har Ålands en mindre procentuell ökning än Sverige, men lika stor som Finland. På Åland och Finland var ökningstakten i fjol 0,5 procent. I Sverige var den 0,8 procent.
I skärgårdskommunerna har befolkningen minskat med knappt trehundra personer sedan 1980.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom