DELA

Rekordmånga ålänningar vill bli polis

Sex av 16 studenter vid den svenskspråkiga polisutbildningen i Tammerfors är ålänningar – rekordmånga.
Enligt polismästare Teijo Ristola har Åland ett speciellt ansvar över utbildningen.
– Det har aldrig tidigare varit så många ålänningar som studerar hos oss, berättar Kjell Nylund, ansvarig för den svenskspråkiga utbildningen vid polisyrkeshögskolan.
Han deltog i ett seminarium om utvecklingen av svenskspråkig polisservice, som för första gången arrangerades på Åland.
Av de totalt 73 sökanden till den här årskursen vid polisyrkeshögskolan var elva ålänningar, och sex av dem blev invalda. Det höga antalet åländska sökanden är ett resultat av ett samarbete mellan skolan och Ålands polismyndighet.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni