DELA

Rekordmånad på AMS

– För första gången någonsin har vi fått in 1.100 studiestödsansökningar i augusti, säger Casper Wrede på AMS.
Trots extra personal betyder det att väntan blir lång för dem som lämnat in sin ansökan.
För att förkorta väntetiden på besked om studiestöd för studerande fick AMS medel i första tilläggsbudgeten för 2010 att anställa en personal till.
Nya Åland skrev om de långa väntetiderna och det ser Casper Wrede som en av orsakerna till att man nu fått in rekordmånga ansökningar under augusti.
– För första gången någonsin har vi fått in 1.100 ansökningar i augusti. Tidigare år har det varit 800-900.
Det innebär också att väntetiden blir lång trots att fyra personer på heltid betar igenom ansökningsberget.
Många vars studier börjar i september brukar lämna in sin ansökan också under september eftersom man får studiestöd från och med den månad man lämnar in.
– Antagligen har skriverierna lett till att en del fått ändan ur vagnen och lämnat in ansökningen tidigare.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds