DELA

Rekordförbrukning på helgkväll

På trettondagen klockan 17-18 slogs nytt förbrukningsrekord i det åländska elnätet. Då uppmättes en effekttopp på 59,1 megawatt på en timme.
– Det är det högsta vi någonsin haft, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
Det tidigare förbrukningstoppen uppmättes under en timme den 5 januari 2003 och låg på 58,1 megawatttimme, MWh.
Varför slogs nytt rekord just i onsdags?
– Dels berodde det på kylan, det var minus 20 grader ute, och så var det en helgdag. Många var hemma, lagade mat och använde andra elapparater, säger Ålands elandelslags vd Jan Wennström, som berättar att även det förra rekordet från 2003 uppmättes under en vintrig söndagseftermiddag.


December i topp
Enligt Jan Wennström är det vanligtvis vintermånaderna januari-februari-mars som ligger i topp gällande elförbrukning.
I år har dock ålänningarna använt rekordmycket el redan i december. Det gamla förbrukningsrekordet per timme, 58,1 MWh, tangerades redan 18 december, enligt Kraftnät Ålands statistik.


Även rekordår
För Ålands elandelslag, som alltså bara distribuerar el till den åländska landsbygden och skärgården, var 2009 ett nytt rekordår och december en ny rekordmånad.
I december 2009 hade elandelslaget en månadsförbrukning på cirka 18.400 MWh. Det är alltså den högsta uppmätta elförbrukningen någonsin i december, om man ser till statistiken för de senaste tio åren. Det är bara rekordmånaden januari 2003 som står sig i konkurrensen.
– Siffrorna kan sättas i relation till förbrukningen i ett egnahemshus med direkt eluppvärmning som ligger på cirka 20.000-25.000 KWh per år. I ett nybyggt hus med till exempel luftvärmepump ligger förbrukningen på mellan 12.000 och 20.000 KWh, säger Jan Wennström.


Sparar kanske
Elförbrukningen på Åland varierar från år till år, men sett i ett längre perspektiv (se diagram här bredvid) använder ålänningarna allt mer el.
Ökningen beror dels på att det byggs allt fler hus som ansluter sig till elnätet, för elandelslaget ökar antalet abonnenter med 1,2 procent per år, men även på att vi använder allt fler apparater som kräver el.
Så alla skriverier och prat om att spara energi har ingen effekt i det verkliga livet?
– Jag kan inte uttala mig säkert, men ser man till elavändningen per abonnent så kanske det börjar plana ut. Kanske spartänkandet börjar inverka på förbrukningen, säger Jan Wennström.


Mer siffror
I dag presenterar Kraftnät Åland ytterligare statistik för hela år 2009. Läs mer i måndagens Nya Åland.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax