DELA

Rekordår för Posten ab

I fjol – andra året för Posten Åland som aktiebolag – ökare rörelsevinsten med över 19 procent till knappt 4 miljoner euro jämfört med året före.
Både omsättning och rörelsevinst steg till rekordnivå.
Ett nytt grepp är att Posten Åland ab:s vd Henrik Lundberg i ett 15 minuter långt filmklipp kommenterar bokslutet för 2010 på Youtube. Länk till filmen finns på Postens hemsida.
Han säger bland annat att han är mycket nöjd med fjolårsresultatet, att omsättningen ökat tre år i rad och likaså rörelsevinsten.
Affärsområdet Logistik – som separerades från affärsområdet Posttjänster – har haft bra tillväxt medan affärsområdet Pack och distribution har haft en blygsam tillväxt på grund av hårdnande konkurrens främst av ett annat lokalt bolag. Affärsområdet frimärken har också gått bra.

Nya möjligheter
Henrik Lundberg ser en möjlighet till tillväxt inom Pack och distribution tack vare att den globala distanshandeln ökar och att kunderna skickar varor till både Baltikum och övriga Europa via Posten Åland.
En annan tillväxtmöjlighet finns inom utskrift och kuvertering för bankers och försäkringsbolags räkning.
– Vi har samarbetsparter som nyligen investerat i nya stora maskiner på Åland. Den nya trenden är att printa i fyrfärg för att personifiera meddelandena till kunderna, berättar Henrik Lundberg i Youtube-klippet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre