DELA

Rehabpatienter drabbas när Övergårds stängs

Stängningen av Gullåsens avdelning Övergårds innebär fler patienter på Gullåsens korttidsplatser.
Patienter som ska remitteras från Ålands centralsjukhus kommer därför att få vänta på sjukhuset eller i hemmet.
På tisdagen bestämde sig Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) styrelse för att föreslå en stängning av Gullåsens avdelning Övergårds. Om stängningen blir av är det den största besparingen som sjukvården gör nästa år.
Avdelningen ligger för tillfället på Grelsby sjukhus och tanken är att patienterna ska flyttas till Gullåsens övriga tre avdelningar eller till kommunernas äldreomsorg. Men kommunernas möjlighet att ta emot patienter är små.
– Det finns nog ingen större beredskap i kommunerna för nya patienter, säger vårdchef Bengt Michelsson.
I dagsläget är det runt elva patienter som måste flyttas. Endast en av dem är möjligtvis klinikfärdig, alltså i väntan på plats på äldreboende. På Gullåsen finns 72 platser och av dem är 70 procent långvårdsplatser.
Långvårdspatienterna från Övergårds kommer att läggas in på korttidsplatserna, något som oroar Ann-Christine Mannström, översköterska på Gullåsen, eftersom det är till korttidsplatserna man annars brukar ta in nya patienter.
– Då får korttids- och rehabiliteringspatienterna vänta på centralsjukhuset eller i hemmen i stället, säger hon.
För sjukhusets avdelningar, främst kirurgen, innebär detta ett högre tryck.


Ingen sägs upp
Tanken var från början att Övergårds skulle stängas sommaren 2011. Hade den planen hållits hade Trobergshemmet och det nya psykiatrihuset i Mariehamn varit färdigbyggda. Då hade patienterna haft någonstans att ta vägen.
– Men hur skulle vi då ha uppfyllt sparkravet på tre miljoner euro nästa år? Det är väl egentligen ingen skillnad om den stängs 2010 eller 2011, säger förvaltningschef på Ålands hälso- och sjukvård Tom Axberg. Men det är ju ingenting jag är glad och stolt över.
Ingen ordinarie personal kommer att sägas upp. De som blir lidande är tillfälligt anställda vars vikariat inte förlängs efter årsskiftet. Den ordinarie personalen flyttas till andra avdelningar inom sjukvården där vakanta tjänster finns.
– Som tur är har vi ganska mycket tid på oss att planera och verkställa flytten, det är ju inte bara ett eller två möten som krävs för den här planeringen, säger Bengt Michelsson.
Nästa vecka ska man börja kontrollera exakt vilka tjänster som berörs, och dessutom kartlägga kommande pensionärer för att hitta lediga tjänster. Totalt är det femton personal som behöver omplaceras.


Avgifter höjs
Men man gör inte bara besparingar genom att stänga Övergårds, man förlorar samtidigt intäkter om 700.000 euro som kommer från patienternas avgifter. Patientavgifterna kommer därför att höjas. När och med hur mycket är ännu inte klart.
Stängningen är en stor fråga som blir problematisk att genomföra. Tom Axberg menar att det största problemet för ÅHS förvaltning nu är att faktiskt få stängningen genomförd vid årsskiftet.
– Inbesparingen är ju beräknad på årsnivå och blir det uppskjutningar från lagtinget blir det ju inga besparingar, säger han.
Han är orolig för att lagtinget mitt i allt ska säga att det inte blir av och att man i stället ska behöva spara in på något annat.
– Vad ska jag säga till min personal då? Vi kan inte sitta och fundera över den här saken till februari.

TANJA LÖNNQVIST
tanja.lonnqvist@nyan.ax