DELA

Regionförvaltningsverket säger nej till nödarbete

Regionförvaltningsverket anser inte att de finns fog för nödarbete vid ÅHS.
En nyckelpunkt är att det uppstådda läget inte varit oförutsägbart, vilket är ett av kriterierna för nödarbete.
För lite över en vecka sedan fick Regionförvaltningsverket i Finland emotta en anmälan om nödarbete från ÅHS. Regionförvaltningen har på sitt ansvarsområde att bedöma om nödarbete är giltigt eller inte.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman sade att man ville försäkra sig om att man hade pappren i skick ifall man blev tvungna att åkalla dylikt arbete.
I fredags kom förvaltningsverket med ett negativt utlåtande.
– Det utförda arbetet kan inte godkännas som sådant nödarbete som avses i arbetstidslagen. Det utförda arbetet uppfyller inte de i arbetstidslagen uppställda kraven på nödarbete. Eftersom det på förhand har informerats om strejken, har det uppstådda läget inte varit oförutsägbart, skriver de i sitt beslut.
Katarina Dahlman säger att man nu ska se över situationen och se hur mycket personal man kan få från bemanningsföretag.
– Om vi inte får tag i personal och det föreligger fara för liv och hälsa så kan vi göra en ny anmälan om nödarbete och åberopa förändrade omständigheter, säger hon.
Läs mer om Tehy-strejken i papperstidningen! (hh)