DELA

Regionala skillnader i skarvens matvanor

Det finns stora regionala skillnader i skarvarnas matvanor. Det visar en ny rapport av Finlands miljöcentral, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Åbo yrkeshögskola.
Skarvens mat under häckningstiden undersöktes vid Finska viken, Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken under åren 2002 – 2009 samt vid Skärgårdshavet år 2009.
Maten under häckningsperioden består främst av de fiskarter som finns i stora mängder i närheten av kolonin. I de vuxna skarvarnas spybollar fanns särskilt rester av gärs, abborre, strömming, storspigg och mört, men totalt identifierades 20 fiskarter i undersökningen.
Från senare tid, och särskilt från i år, finns det rapporter om att abborrar och mörtar har börjat bete sig annorlunda i de havsområden där skarven har blivit vanligare.
– Uppgifterna om fiskarnas förändrade beteende kan ha att göra med skarvarnas rörelser. Större fiskstim är ett typiskt exempel på hur fiskarna skyddar sig mot de allt vanligare predatorerna.

Motstridiga uppgifter
Men uppgifter från andra delar av världen ger motstridig information om hur skarvarna påverkar fiskpopulationerna.
I Nordamerika har man å ena sidan delvis konstaterat att beståndet av gulabborren, en systerart till vår abborre, har minskat när beståndet av den lokala skarvarten ökar, berättar Miljöcentralen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Åbo yrkeshögskola.
– Å andra sidan lever ett starkt bestånd av gös i Hjälmaren i Sverige sida vid sida med ett starkt skarvbestånd.
Då de regionala skillnaderna är stora bör forskningen kring skarvens matvanor fortsätta, särskilt vid Skärgårdshavet och Bottenhavet, anser rapportskrivarna.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax