DELA

Regeringen vill skynda på reformerna för att spara

Efter tre månaders arbete börjar landskapsregeringen komma i gång med sina viktigaste reformer: kortrutterna, e-förvaltningen och samhällsreformen.
– I det här skedet är jag hoppfull, säger lantrådet Camilla Gunell.
Den nya landskapsregeringen påbörjade sitt arbete den 28 november förra året och har alltså hunnit arbeta i tre månader. Det första konkreta provet på vad regeringen vill och kan åstadkomma under sin mandatperiod kommer i slutet av mars. Då presenteras den så kallade omställningsbudgeten, som visar vilka förändringar man vill göra fram till 2015.
Regeringen har påbörjat diskussioner och startat arbetsgrupper inom regeringsprogrammets stora reformområden: e-förvaltningen, utvecklingen av kortrutterna i skärgården och en samhällsreform för att trygga den kommunala servicen. Konkretiseringar förväntas inom alla tre områden redan under våren.
– I det här skedet är jag hoppfull om att vi ska kunna åstadkomma mycket. Halvvägs in i mandatperioden ska vi sedan göra en bedömning på var vi inte kommer vidare, säger lantråd Camilla Gunell (S).

Reformer hjälper ekonomin
Samtidigt är ”en ekonomi i balans” landskapsregeringens mantra. Finansminister Roger Nordlund (C) menar att det inte står i konflikt med reformerna.
– Vår utmaning är att dels förbättra strukturerna så att de blir mer kostnadseffektiva och samtidigt skapa utrymme för förnyelse. Vi måste komma ihåg att mycket av det som vi har i programmet är en modernisering av offentlig sektor. En del saker måste vi skynda på ännu mer på grund av den ekonomiska situationen, säger han.
Enligt honom är både en förnyelse av kortrutterna och samhällsreformen exempel på förändringar som hjälper att balansera ekonomin och som därför måste snabbas på. I vissa andra satsningar, som Nordlund inte vill specificera, får man arbeta med längre tidsperspektiv.
Roger Nordlund talar om att man velat skapa kostnadsmedvetenhet inom alla led i förvaltningen.
– Vi måste göra en förändring, annars har vi snart ett underskott på 100 miljoner. Vi har levt under goda ekonomiska omständigheter och nu måste vi inse att vi har tid bakom oss och tid framför oss. Det är tiden framför oss vi kan påverka, säger han.
Fotnot: Nya Åland och Åland24 fortsätter att granska landskapsregeringens första tid vid makten. På tisdag 28 februari kl 20.30 diskuterar lantrådet Camilla Gunell (S), finansminister Roger Nordlund (C) och Liberalernas partiledare Viveka Eriksson på Åland24 i Rakt på.
Nya Åland tittar närmare på de olika ministrarnas områden samt oppositionens kommentarer till regeringens tre första månader i en serie intervjuer.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni

annakaisa.suni@nyan.ax

tfn 528 455