DELA

Regeringen vill ha kvar vården i Godby och skärgård

Landskapsregeringen ska se över regelverket för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och göra en intern revision för att hitta sätt att spara som inte drabbar den människonära vården. Samtidigt slår man ett slag för bibehållandet av vården i Godby och i skärgården.
Lanskapsregeringen blandar sig i debatten om sparkraven på Ålands hälso- och sjukvård(ÅHS). I ett pressmeddelande betonar man vikten med att trygga en människonära service samtidigt som man håller de ramar som lagts på ÅHS.
Landskapsregeringen meddelar att regelverket som styr ÅHS:s verksamhet ska gås igenom och att man under fredagen inledde arbetet med att upphandla en intern revision av ÅHS ”..för att på så sätt klargöra hur verksamheten kunde effektiviseras för att den av landskapsregeringen prioriterade vården också tryggas på längre sikt, trots vikande offentliga inkomster.”
I pressmeddelandet slår man också fast att landskapsregeringen anser att det ska finnas primärvårdsverksamhet i Godby och i skärgården.
Är detta en signal till ÅHS-styrelsen inför deras sparförslag, lantråd Viveka Eriksson(Lib)?
– Vi hade en överläggning tillsammans med regeringspartiernas medlemmar i ledningsgruppen och fick information om ledningsgruppens förslag. Då insåg vi att vi måste ta ett långsiktigt grepp om arbetet för att få ekonomin för ÅHS att gå ihop. Vi ska titta på hela organisationen. Samtidigt ville vi meddela att den människonära servicen är viktig. (ns)