DELA

Regeringen utesluter inte undantagslag

Finansministern Roger Nordlund (C) och lantrådet Camilla Gunell (S) utesluter inte att be riket att stifta en undantagslag om skyddsarbete för att att trygga vården på Åland.

– Rimligen borde ålänningarna ha samma trygghet inför grundlagen som alla andra i riket, säger Roger Nordlund.

I dag planerar landskapsregeringen skicka ett brev till arbets- och näringsministeriet i riket för att informera om den åländska vårdstrejken.
– Det är en väldigt allvarlig situation vi har på Åland just nu. I första hand vill vi föra förhandlingar så att vi kan få ett slut på konflikten. Vi vill uppmärksamma dem på situationen på Åland och för att vi senare ska kunna återkomma och be om hjälp om det behövs, säger Roger Nordlund.

Men utesluter ni en begäran om en undantagslag?
– Nej, jag utesluter ingenting i dag. Vi måste ha alla alternativ i verktygslådan, säger Nordlund.
Finansministern utesluter inte heller att landskapsregeringen kontaktar justitieministeriet för att få veta hur de handlade i motsvarande situation 2007. Då hotade 12 000 personer inom vården i Finland med att säga upp sig och riksdagen stiftades en undantagslag för att garantera vården.
Som Nya Åland tidigare har rapporterat har Åland inte behörighet att stifta en undantagslag. Undantagslagen som stiftades inför strejken 2007 kom aldrig att användas eftersom strejken aldrig bröt ut och lagen endast berörde den specifika strejken.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annica Lindström   annica.lindstrom@nyan.ax