DELA

Regeringen svarar på JO-anmälan

Det yttrande som landskapsregeringen har lämnat till riksdagens justitieombudsman (JO) med anledning av ett klagomål som kommissarie Nina Rasmus lämnat in är tills vidare hemligstämplat.
– Det blir offentligt när JO har avgjort ärendet, säger kansliminister Roger Eriksson (Lib).
Yttrandet gäller polisens agerande då Adel Hosseini i september fördes från sjukhusets akutmottagning till polishuset. Hosseini, som kom till akuten med svåra magsmärtor, blev aggressiv på mottagningen när han tyckte att han fick vänta för länge på vård.
Det visade sig senare att han drabbats av akut blindtarmsinflammation.
När ärendet utreddes av landskapet friades polisen av landskapsregeringens enhetschef för polisärenden Björn Andersson, och landskapsläkaren Birger Ch Sandell friade akutpersonalen.
Nina Rasmus lämnade in sin klagan till JO i november. Hon vill att JO utreder händelseförloppet kring polisens ingripande och hur ärendet sedan utreddes. (pd)