DELA

Regeringen svarar Lumme

Utredningen fortsätter som planerat. Det är kontentan av landskapsregeringens svar till Krister Lumme som har ställt frågor om den pågående utredningen om hur samhällsvårdade barn behandlades mellan åren 1953 och 1971.
I sitt brev kräver Krister Lumme att man aktivt skall söka upp alla som berörs, så kallad uppsökande verksamhet. Landskapsregeringens inställning är att utredningen ska bygga på strikt frivillighet. Därför bjuder man in berörda till intervjuer genom att annonsera men man söker inte upp dem.
Lumme har också krävt att man tillsätter en referensgrupp som skall bestå av både oberoende sakkunniga och personer som berörs av utredningen. På detta svarar landskapsregeringen att utredningen har rätt att höra sakkunniga och experter samt att de som berörs av utredningen har rätt att aktivt delta i utredningen genom sina intervjuer.
Krister Lumme kräver också att allt som kommer fram om samhällets försummelser bör bli offentligt och att bara intervjuerna med de drabbade ska vara sekretessbelagda. Landskapsregeringen hänvisar till att vad som är offentligt eller inte regleras i lag.
När det gäller Krister Lummes krav på ersättning och offentlig ursäkt skriver landskapsregeringen att man inte tar ställning till detta innan utredningen är slutförd. (ar)