DELA

Regeringen föreslår stopp för återimport

Trots politiskt arbete för att undvika det föreslår Finlands regering en lagändring för att stoppa frakten av tidningar via Åland.
– Det hade inte behövt hända, säger Ålands finansminister Roger Nordlund (C)

Regeringens lagförslag har det uttalade syftet att sätta stopp för förlagens tidningscirkulation via Åland för att slippa momsen på 10 procent på tidningar och tidskrifter.
Förslaget innebär att skattefriheten för försändelser av ringa värde slopas för importerade tidningar och tidskrifter som utkommer en gång i veckan eller mera sällan. Dessutom ska bestämmelsen om ett minsta skattebelopp för mervärdesskatt vid import inte tillämpas på sådana tidningar.
– Målet med förslaget är att säkerställa skatteneutraliteten mellan tidningar som köps i hemlandet och tidningar som importeras genom postförsäljning, skriver finansministeriet i sitt pressmeddelande.
Det viktigaste målet är att få slut på strävan efter ogrundade skatteförmåner.
– Detta har framkommit på så sätt att tidningar som tryckts i Fastlandsfinland transporteras till Åland och sedan levereras till prenumeranter i Fastlandsfinland i syfte att få skatteförmånen vid import. Lagändringen ska förhindra att tidningar levereras via Åland eller ett tredje land till Fastlandsfinland samt en eventuell årlig förlust av skatteintäkter på cirka 30 miljoner euro till följd därav, skriver finansministeriet i sitt meddelande.
Om regeringens förslag går igenom träder lagen i kraft vid årsskiftet.

Finansminister Roger Nordlund har försökt undvika en lagändring genom politiska diskussioner.
– Jag hade hoppats att vi kunnat lösa det så att den här framställningen inte behövts. Vi har haft många diskussioner med aktörer på marknaden och olika tankar om hur det skulle kunnat undvikas, säger Nordlund.
Vad hade ni kunnat göra annorlunda?
– Hade verksamheterna som återcirkulerar tidningar upphört hade det här inte behövts.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Erik Hallstensson 

Malin Lundberg


tfn 23 444