DELA

Regeringen delade ut klappar

– Ett år av hårt men glädjefullt arbete, det säger lantrådet Camilla Gunell (S) om regeringens första år vid makten.
I går bjöd regeringen in till pressglögg för att sammanfatta det gångna året och sia om året som kommer.
En julklapp var beskedet att klumpsumman knappast minskar så mycket som man tidigare har befarat.
Ekonomin kommer även i fortsättningsvis att vara den stora utmaningen. Enligt finansminister Roger Nordlund (C) ser den finländska ekonomin som helhet alltjämt dyster ut.
Detta syns bland annat i den konjunkturöversikt som finansministeriet offentliggjorde under gårdagen. En positiv nyhet i sammanhanget är dock att avräkningsbeloppet, den så kallade klumpsumman, troligtvis inte kommer att minska så mycket som man tidigare har befarat. Enligt förvaltningschef Dan E. Eriksson kan det handla om en minskning på 1,5-2 miljoner euro. Läget är dock fortsättningsvis allvarligt och lantrådet Camilla Gunell (S) flaggade för att landskapsregeringen fortsätter att titta på alla siffror inför vårens tilläggsbudget.
– Vi måste anpassa kostymen till rätt storlek, ”medium size”, sade lantrådet.
Hon pekade också på vikten av att fortsätta arbetet med att modernisera och effektivisera förvaltningen och att arbetet med samhällsservicereformen fortsätter.
Bland regeringens övriga nyheter finns en aftonskola med regeringen i Helsingfors som går av stapeln den 13 februari. Då hoppas landskapsregeringen att bland annat vindkraftsprojektet ska ta viktiga steg framåt.
I papperstidningen kandu läsa vad ministrarna tror om året som kommer!

Alfons Röblom