DELA

Regeringen delad om golfen

Det blev omröstning i landskapsregeringen när man i går skulle ta ställning till att gå vidare med golfbaneprojektet i Godby/Ämnäs.
Lantrådet och hans centerledamöter förlorade röststriden, och Ålands golfklubb skall nu få lämna in ett anbud på arrendet.
Föredragande ministern, Jörgen Strand (fs), föreslog att ett anbud skall begäras in på arrendet av den planerade golfbanan. Han fick Harriet Lindeman (fs), Lasse Wiklöf (s) och Camilla Gunell (s), med sig.
Lantrådet Roger Nordlund (c) ville vänta med anbudsförfarandet, för att istället utreda om man kan göra om markbytet så att den del av Grelsby kungsgårds marker som sju markägare får istället för att de avstår mark för golfbanan, skulle kunna bibehållas i landskapets ägo.
Det vill säga att man helt gör om markbytesavtalet. Med på den linjen gick Britt Lundberg (c) och Runar Karlsson (c).


Kunde förfallit
– I praktiken skulle lantrådets förslag inneburit att allt förfallit och då hade man fått börja från noll. Vi har bjudit ut arrendet på vissa grunder, om man då ändrar villkoren mitt i upphandlingen, kan det hävdas att man gjort juridiskt fel. Man kan inte avbryta mitt i, utan måste ge ett slutbud, säger Jörgen Strand, efter tisdagens röststrid.


Lever vidare
Men om Ålands golfklubb, som enda intresseanmälare, nu lämnar in ett anbud på arrendet av golfbanan, kan den nya landskapsregeringen ta ställning till frågan och göra eventuella ändringar i samförstånd med golfklubben, menar Jörgen Strand.
Hade centerns förslag att ändra villkoren gått igenom, hade nya landskapsregeringen inte haft den möjligheten, hävdar han.
– Nu lever projektet vidare och nu måste näringslivet visa sina kort, om de backar upp golfklubben, säger Jörgen Strand.


Rimligt ta anbud
Golfklubbens klubbchef Kjell Hansson vill inte kommentera landskapsregeringens beslut.
– Klubbens styrelse har beslutat att vi inte skall uttala oss i frågan i det här skedet, men landskapsregeringen fullföljer ju bara processen som man påbörjat, så det är inget nytt. Det är ju rimligt att ta in anbud innan man bestämmer sig.
Golfklubben har nu tid till den 23 november att lämna in anbud på arrendet av den planerade golfbanan, och nya landskapsregeringen tar ställning till detta omkring den 30 november, så att ett avtal kan tecknas före den 21.12.


100.000/år
Avtalet om markbytet går ut den sista december, så innan dess måste allt vara klart om golfprojektet skall realiseras.
Enligt anbudet skall golfklubben betala ett årsarrende på 100.000 euro, förutom de två första åren då det räcker med 50.000 euro per år. Den totala arrendetiden är 15 år från tillträdet till banan som beräknas vara spelklar den 1.5 2011.
Arrendetagaren måste också ställa en säkerhet för driftsarrendet på 200.000 euro.
– Det finns en möjlighet för golfklubben att lämna ett alternativt bud, men det här sätter nivån, säger föredragande tjänsteman, näringschef Linnea Johansson.
Villkor för att avtalet skall gälla är förstås att lagtinget budgeterar medel för att genomföra projektet, och att markaffärerna genomförs.


Ingen majoritet

Lantrådet Roger Nordlund (c) håller inte med om vice lantrådet Jörgen Strands (fs) tolkning.
– Det finns sannolikt ingen majoritet i lagtinget för det här arrangemanget. Det var därför jag ville försöka hitta en annan lösning för markbytet.
Hans bedömning är att lagtinget troligen sätter tummen ner eftersom arrangemanget kring Grelsby kungsgårds marker mött motstånd – större nu än före valet.
De som hittills varit positiva, (fs) och (s), minskade sitt stöd i valet medan motståndarna, (lib), möjligen (ob) och delar av (c), blivit starkare i lagtinget. Fler centerledamöter än tidigare i lagtinget uppges vara emot de föreslagna markarrangemangen.
– Därför tyckte jag att det hade varit klokast att ta diskussionen om markbytet nu. Det hade varit den naturliga gången. Man kan inte ändra på villkoren sedan när man väl har bjudit ut driften av golfbanan. Jag tror att det hade varit lättare att få igenom golfbanebeslutet i lagtinget ifall vi inte hade fattat det beslut som vi fattade i landskapsregeringen i dag (tisdag).
”Men Jörgen Strand tvingade fram ett beslut”, tillägger han.
– Det skulle vara väldigt bra för turist-Åland om golfbaneprojektet kan förverkligas. Men för att få acceptans i lagtinget måste man vara beredd att jämka och anpassa sig.

ULF WEMAN/ANNIKA ORRE