DELA

Regering försvarar transportupphandling

Miro Transport följer de villkor som landskapet ställde i upphandlingen av skärgårdstransporter i fjol.
Det svaret får juristen Marcus Måtar som företräder andra företagare i transportbranschen.
– Landskapet vägrar ta tag i problemet, säger Marcus Måtar som tänker fortsätta driva ärendet.
Han kritiserar inte Miro utan vänder sig mot landskapsregeringen för att den inte följer upp avtal som ingåtts.
Miro gav de förmånligaste anbuden på alla linjer i upphandlingarna som gällde färskvarutransporter till skärgården. Upphandlingarna gällde en fyraårsperiod från och med januari 2014..
Lokala åkeriföretagare – Johan och Kurt Englund i Brändö, Krister Hellström i Kökar och Göran Björk i Sottunga – tog då juridisk hjälp.. Enligt Marcus Måtar förefaller det som om landskapsregeringen låter Miro Transport köra linjerna på ett sätt som avviker från upphandlingsvillkoren.
– Vi kommer att titta på alla aspekter av det här, säger han efter att ha läst landskapsregeringens svar.


Sottungafördröjning
I Sottungatrafiken som ska köras varannan dag enligt ett tvåveckors rullande schema ”tillåts nu genomgående ett dygns fördröjning av transporterna”, skriver Måtar. Orsaken är att returen sker på tisdagskvällar i stället för på måndagseftermiddagen.
Kraven har inte ändrats sedan upphandlingen, svarar infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) och handläggaren Sten Schaumann.
– Kravet är att lastresan körs varannan dag och att returresan körs varannan dag. Kravet är inte att returresan utförs samma dag eftersom lastning ej sker dagen efter. Returresan är dessutom en tom returresa som inte påverkar den upphandlade tjänsten på något sätt. Det är således inte rimligt att kräva att lastbilen ska befinna sig på Sottunga de dagar den inte kör last.
Läs mer om klagomålen och landskapsregeringens svar i papperstidningen!

Patrik Dahlblom