DELA

Regelvidrig skolflygning på Mariehamns flygplats

Nu ryter ÅMHM till om skolflygningarna på Mariehamns flygplats.
Slutar inte flygplatsen omedelbart med verksamheten hotar vite på 4.000 euro i veckan.
– Vi har fört en dialog med flygplatsen men vi är inte riktigt ense om vad miljötillståndet innebär, säger miljöskyddsinspektör Mia Westman på ÅMHM.
I miljötillståndet för Mariehamns flygplats från 2006 står att flygverksamheten inte bör orsaka oskäligt buller för de närboende. Tillståndet gäller dessutom bara för vanlig flygtrafik och inte för flygskoleverksamhet.
Enligt flera klagomål från omkringboende samt loggar som ÅMHM begärt in från flygplatsen har dock precis detta skett.

Klagomål
Representanter från flygplatsen har hävdat att de, då de själva inte står för skolflygningen, inte heller kan göra något åt den. Det här är dock ett argument som ÅMHM inte accepterar.
– När flygplatsen sökte om tillstånd har man inte ansökt om skolflygningsverksamhet. Det står uttryckligen i deras ansökan att skolflygning inte finns på Mariehamns flygplats, säger Westman
Flygplatschef Tanja Sabel blev paff när hon läste beslutet från ÅMHM, men vill egentligen inte kommentera ärendet mer än att avslöja vad den snabbaste åtgärden från flygplatsen kommer att vara:
– Det här beslutet kommer vi att överklaga. Jag tycker att det är ett väldigt hårt beslut. Jag anser att verksamheten är så pass liten och försiggår på sådana tider att det borde vara acceptabelt.
Fler mess i papperstidningen!

Mårten Arvidsson