DELA

Redo köpa hela Birka för 77 miljoner euro

Eckerökoncernen vill köpa samtliga aktier i Birka Line, en affär på 77 miljoner euro.
Koncernens vd Björn Blomqvist (bilden) ser många fördelar med övertagandet.Tanken är att skapa en stark åländsk rederiaktör och att slippa korsägandet mellan rederierna.
I dagsläget finns inga planer på att göra sig av med några fartyg om affären förverkligas. Däremot kan tjänster i land dras in.
I går morse kom köpeanbudet från rederiaktiebolaget Eckerö. Bolaget vill köpa samtliga aktier i Birka Line Abp.
Enligt anbudet betalar man 16 euro för A-aktier och 14,50 euro för B-aktier och budet ligger 29 respektive 23 procent över medelpriset på Helsingfors Börs under de tre senaste månaderna.
Värdet på affären uppgår till 77 miljoner euro.
Anbudstiden beräknas inledas den 19 mars och avslutas den 20 april men tiderna kan förändras.Enligt tidtabellen fullföljs anbudet i slutet av april eller i början av maj.


Nyemission
Vissa villkor har ställts upp. Ett av dem är att man kommer upp i minst 90 procent av samtliga aktier och röster i Birka Line och att Birka Lines verksamhet inte förändras till det sämre på ett drastiskt sätt under anbudstiden.
Anbudet skall i huvudsak finansieras med lån. Styrelsen för Eckerökoncernen har även för avsikt att bjuda ut 400.000 aktier i en nyemission efter att köpeanbudet fullföljts. För att emissionen skall bli av krävs dock ett godkännande av koncernens bolagsstämma som enligt planerna hålls i juni.
Emissionen riktar sig till de Birka-ägare som överlåtit sina aktier till Eckerö och förväntas ge mellan 15 och 20 miljoner euro.
– Vi vill fortsätta traditionen att vara ett folkrederi, sa koncernens vd Björn Blomqvist vid en pressinformation i Mariehamn i går.
Eckerökoncernen har sedan 1991 varit den största aktieägaren i Birka Line och äger i dag närmare 42 procent av aktierna.
Björn Blomqvist
säger att man haft kontakt med några andra aktieägare i Birka och diskuterat aktieaffären med dem.
– Vi vet att det redan nu att det finns ägare som är positiva till affären och tillsammans med oss äger de över 51 procent av aktierna i Birka, säger han.
Eckerökoncernen med Eckerölinjen, Ålandsresor, Eckerö Line, Williams och Algots varv omsatte i fjol 118 miljoner euro och hade 654 årsarbetsplatser. Birka Line omsatte 95 miljoner euro i fjol och hade 689 årsarbetsplatser.
– Om vi går ihop blir vi en större åländsk rederiaktör som är bättre rustad att möta framtidens krav, säger Björn Blomqvist.
Blomqvist säger att det nya storrederiet – om det förverkligas – inte har några konkreta planer på göra sig av med något fartyg utan att man avser att fortsätta verksamheten till sjöss som i dag
– Vi får fler ben att stå på och kan jämna ut riskerna från olika verksamhetsområden, sa Jukka Suominen som också var med vid pressinformationen och som är styrelseordförande i Eckerökoncernen.
– Vi ser en framtid för Birkas kryssningstrafik med ett fartyg men inte med två, sa han.
Inom landorganisationen kan man däremot vänta nedskärningar i antalet arbetsplatser. När, var och hur är dock för tidigt att säga något om.
– Men jag är övertygad om att det finns besparingar att göra, säger Björn Blomqvist.


Slipper korsägandet
Om affären går igenom slipper man korsägandet mellan rederierna och det ser Björn Blomqvist som en stor fördel.
– Korsägandet mellan ett börsnoterat och ett icke-noterat bolag har lett till en så komplicerad struktur att många beslut, som kunde vara bra för båda bolag, ändå inte fattas – bland annat för att man inte vet hur man skall fördela nyttan mellan de olika bolagen. Med ett enda bolag får man en tydligare och rakare organisation. Det blir lättare för alla inblandade parter att se hur bolaget styrs och vem som bestämmer. I dag finns det en oro, som jag dock ser som obefogad, att bolagens styrelser inte kan hålla isär sina roller och den oron tar onödig kraft och energi, säger Björn Blomqvist.
Processen som föregått köpeanbudet har pågått sedan början av året.
– Nya styrelser vill vända på nya stenar och nya kvastar vill sopa bort gammalt damm, säger Jukka Suominen.


Visst inget
Ledningen för Birka Line har inte varit involverad i diskussionerna. Vd Anders Ingves (se skild artikel) fick information om köpeanbudet sent i onsdags på kvällen.
Jukka Suominen säger att den sena informationen i första hand beror på att fyra representanter för Eckerökoncernen sitter i Birkas styrelse – han själv, Marika Palmqvist, Hans Mansén och Björn Blomqvist.
– De tre övriga gör inte styrelsen beslutsför och därför blev det svårt för oss att förhandla med dem.
De övriga i styrelsen för Birka Line är Daniel Widman, Erik Wiljanen och Sture Carlson.
Samtliga ägare i Birka Line skall nu få information om anbudet och villkoren. De får också veta hur de skall bete sig om de är villiga att sälja sina aktier.
Aktiehandeln på lokalbörsen i går visade att Eckeröaktien stigit i pris – från 40 euro förra veckan till 43 euro i går. Birkas A-aktie hade stigit med närmare 40 procent och B-aktien med drygt 15 procent.

Helena Forsgård

redaktion@nyan.ax