DELA

Rederierna bemöter kritiken från Kalla fakta

– Det här är självklart inte en bild vi är nöjda med och vi måste jobba med våra rutiner. Samtidigt ska man komma ihåg att vi har nio miljoner passagerare per år och merparten av våra avgångar är lugna.
Det säger Tallink Siljas kommunikationschef Jani Pavuls i en kommentar till Kalla faktas program där brister i rederiernas ansvar tas upp.
I tisdags kväll sände TV4 det senaste avsnittet av programmet Kalla fakta, ”På laglöst vatten”. Nya Åland skrev om programmet i går.
Där framkommer att de grova våldsbrotten har ökat ombord på Östersjöns kryssningsfartyg de senaste åren, trots att man år 2011 initierade ett EU-finansierat projekt kallat Safe Baltic Cruises för att få bättre kontroll över alkoholserveringen och stävja våldsbrotten ombord.
Tallink Siljas kommunikationschef Janis Pavuls såg programmet i tisdags.
– Det man ser i programmet väcker sympatier och vi har de största sympatierna för de som drabbats. Ingen ska behöva uppleva det som man ser där. Samtidigt vill vi påpeka att den här typen av program tenderar att förenkla bilden. Under en kort stund visas en antal komprimerade klipp vilket gör att det blir lite absurt.
Pavuls påpekar att det som händer på färjorna är en spegling av samhället i stort, och att grova våldsbrott ökar också generellt.
– Sätter man det i ett sammanhang ser man att antalet grova våldsbrott statistiskt sett är färre till havs än till land. 36 våldtäkter polisanmäldes på samtliga rederier under 2013, samtidigt som ungefär 6 200 våldtäkter anmäldes i Sverige totalt. Det betyder inte att vi bagatelliserar frågan, men man måste sätta den i ett sammanhang.
Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström tycker att det var synd att de åtgärder rederiet har vidtagit inte kom fram ordentligt i programmet.
– Jag kan till exempel nämna att vi har höjt vår åldergräns på kryssningarna till 21 år. Och vi säljer ingen tax free-alkohol på fredagar och lördagar på varken Grace eller Cinderella. Det betyder att du kan inte dricka alkohol i hytterna eftersom vi inte säljer någon. All alkohol måste köpas i restaurangerna. Sedan kontrollerar vi passagerarnas bagage, vi tar stickprov och plockar bort alkohol. Jag skulle vilja påstå att det har burit frukt, det har blivit lugnare.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén