DELA

Rederier kan få svavelrespit

Det kan fortfarande finnas en lucka för längre övergångstider i svaveldirektivet, skriver Kauppalehti. Det skulle ge rederierna fem år till att uppnå de strängare svavelgränserna.
Finland har enligt bedömningar misslyckats i sina försök att få till en längre övergångstid för svaveldirektivet. Senast år 2015 får fartyg som trafikerar på Östersjön ha högst 0,1 procent svavel i bränslet vilket drabbar hårt bland annat Viking Line.
Nu säger dock vd för Rederierna i Finland Olof Widén att det ännu finns en chans till fördröjning. Det som krävs är att man lyckas skriva in i direktivet en tydlig hänvisning till Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s Marpol-kontrakt, som handlar om övergångstider för mindre utsläpp.
– USA och Kanada har ansökt och fått en övergångslättnad för ångfartygen i stora sjöarna. Nu måste Finland ansöka om motsvarande, säger Widén till Kauppalehti.
Lättnaden skulle innebära att fartyg med stora maskiner skulle ha ytterligare fem år och med små maskiner tre år på sig för övergång. Rederierna måste dock visa att de påbörjat omställningsarbetet år 2015. Installeringar, försök eller pilotprojekt räcker.
Läs mer i papperstidningen!


Annakaisa Suni